V úterý večer vám místní organizace ODS v Doksech, jejímž jste členem, zrušila členství ve straně, za níž jste byl zvolen do parlamentu. V tuto chvíli jste bezpartijní, máte pověst opilce, stal jste se jazýčkem na vahách ve Sněmovně, co budete dělat dál?

Pravděpodobně budu v úterý vyloučen z klubu, to je celkem jasné. Tím se stanu nezařazeným poslancem. Budu vykonávat práci poslance poněkud v jiné konstelaci než doposud, protože nebudu člen žádného klubu. V podstatě nic jiného zatím neplánuji.

Neuvažoval jste o tom, že budete, ač bezpartijní, usilovat o setrvání v klubu ODS?

Nevystupuji z klubu dobrovolně, ale samozřejmě ta pravděpodobnost, že bych nebyl vyloučen, je minimální. Stal jsem se bezpartijním, a tím pádem je nepravděpodobné, že by mě nevyloučili. Sám ale rozhodně nevystoupím.

Projevili o vás už zájem zástupci jiných politických klubů, kontaktovali vás?

Jen tak zběžně jsme prohodili několik slov, ale o ničem konkrétním jsme nemluvili. Zatím myslím, že skutečně ta varianta, být nezařazený a hlasovat podle své hlavy, je zatím naprosto prioritní.

Zástupci jakých politických klubů vás, jak říkáte, zběžně oslovili?

Všech. To nebylo ani oslovení, spíše to byla promluva v tom smyslu, ty zřejmě budeš bez příslušnosti, co budeš dělat? Do včerejška jsem na to odpovídal naprosto jednoznačně, že zatím jsem členem ODS a členem klubu. Člen klubu jsem nakonec ještě teď a nechci předjímat, co bude. Spíš, než jestli budu členem nějakého klubu, a předpokládám, že nebudu, že zůstanu nezařazeným, spíše přemýšlím, jak se postavím k některým zákonům, zejména těm klíčovým.

Podle vaší verze jste měl nyní v ODS problémy proto, že jste nepodpořil svůj klub při klíčovém hlasování o reformě, kterou jste nechtěl úplně smést ze stolu. Znamená to, že při klíčovém hlasování byste mohl případně nahradit pro koalici rebelujícího poslance Hojdara?

No určitě. To už jsem vlastně vyřešil, a bylo to důvodem, proč jsem nebyl hlasovat. Stoprocentně nebo téměř stoprocentně, anebo velmi pravděpodobně podpořím zákon daně z příjmu pro právnické osoby a zákon o nemocenské, pokud to bude vráceno Senátem anebo panem prezidentem, tak to podpořím.

Jaké bude vaše hlasování v případě rozpočtu, u něhož se počítá se schodkem 115 miliard korun, ale je v něm z velké části zahrnuta ztráta konsolidační agentury, jejíž dozorčí radu vede předseda vašeho poslaneckého klubu Vlastimil Tlustý?

Rozpočet je velmi deficitní. Ještě jsem ho nečetl, to se přiznám. Neznám úplně přesně všechny parametry, byť vím, že má schodek 115 miliard, ale konstrukce tohoto rozpočtu je velmi složitá v našich podmínkách, protože velká většina je takzvaných mandatorních výdajů a s těmi se musí něco provést. On se těžko sestavuje jiný rozpočet, ale v tuto chvíli si nedovedu představit, že bych pro něj zvedl ruku.

Řekl jste, že se kampaň uvnitř ODS proti vám rozpoutala kvůli jinému názoru na zákony předložené vládou. Nedomníváte se, že u voličů může ODS mnohdy škodit štvavá rétorika například Jana Zahradila anebo Vlastimila Tlustého?

Tato dvě jména bych oddělil. Dokonce si myslím, že tato dvě jména to nejsou. Domnívám se, že to je jiné jméno. Zejména rétorika Vlastimila Tlustého až tak hrozná nebyla, nakonec on je předseda klubu, do kterého jsem patřil. Vidím tam spíš jiná jména. Je tam jiný problém. Domnívám se, že moje osoba není zase až tak důležitá, i když z hlediska rozložení politických sil je. Myslím si, že ODS má problém, protože hledá lídra. Po odchodu Václava Klause má ohromné problémy, protože všichni věděli, že jakmile odejde Václav Klaus, který když odcházel nebyl příliš nadšen situací v ODS, budeme hledat lídra. Strana takového typu, jako je ODS, potřebuje jasnou autoritu, jasné číslo jedna. A byť my máme předsedu, demokraticky zvoleného, a já proti panu Topolánkovi vůbec nic nemám, dokonce k němu chovám spíš sympatie, tak si všimněte, že projevy představitelů ODS, minimálně některých čelních, jsou podle mého názoru velmi militantní a jsou vedeny tím, že se zviditelní zejména před médii a členskou základnou právě proto, že si připravují půdu na to, aby zaútočili na předsednické křeslo. Z toho si myslím, že vzniká i to pnutí a některé přestřelené reakce.

Jako to bylo ve vašem případě?

Nebagatelizuji celý ten problém okolo mě, ale mám pocit, že ta reakce svědčí o tom, že pnutí existuje. Znovu říkám, pro mě je ODS, a já jí přeji jenom to nejlepší, nakonec jsem tam strávil celý svůj politický život a odpracoval tam kus práce, protože jinak bych nebyl ve Sněmovně. Ale ten konec byl docela hořký. Je hezké, že máme demokracii zdola, ale když si vezmete, že čtrnáct lidí rozhodlo tak, jak rozhodlo.

ODS za váš mandát dostává ročně 900 tisíc korun, kdo bude nyní tyto prostředky pobírat?

To vůbec nevím. Je to zajímavé, ale mně asi nepřípadnou. Nevím, jak je to ošetřeno, ale domnívám se, že pravděpodobně peníze zůstanou té straně, za kterou jsem byl zvolen. Kdyby měly připadnout mně, to by pak bylo nezařazených poslanců.

Mrzí vás vaše jednání v onen osudový pátek, kdy jste pil?

Nemrzí mě, že jsem projevil určitý svůj názor, byť trochu nešťastně. Samozřejmě mě mrzí, že je to dáváno do souvislosti s alkoholem. Za ty dny jsem si, a bohužel také moje rodina, schytali mnoho ran.