„Skoro 600 let po kacířském procesu proti Janu Husovi ... zde dnes můžeme přivítat prezidenta ČR Václava Klause. Chci zopakovat jasná, varovná a odvážná slova, která jste na Pražském hradě pronesl směrem k poslancům Evropského parlamentu, kteří se při návštěvě chovali jako vyšetřovatelé tajné policie v totalitním režimu: ´Evropskou hodnotou je především svoboda a demokracie, o tu jde občanům členských států EU především a dnes se v EU velmi vytrácí. Je třeba je bránit a usilovat o ně,´“ pronesl Gauweiler.

Gauweiler v projevu přirovnával, že také Husa nutili pokorně uznat a odvolat své "omyly".

Peutingerovo kolegium oceňuje osobnosti, které podle něj přispěly k prosazování jeho myšlenek a cílů. Zasazuje se o rozvíjení demokratické a právní státnosti, svobodného tržního hospodářství a porozumění mezi státy a regiony Evropy i světa. Organizace nese jméno německého kupce a učence Konrada Peutingera, který žil v letech 1465 až 1547. Na jeho myšlenky později navázali zastánci svobodného tržního hospodářství.