Předchozí návrh na zápis do rejstříku veřejných neziskových zdravotnických zařízení ministerstvo zamítlo kvůli procesním a právním chybám.

Středočeský hejtman David Rath (ČSSD) se proti tomuto rozhodnutí odvolal a zároveň podal novou žádost, což ale podle ministerstva nelze.