Ministerstvo chce přitom obejít zákon o vyvlastňování tím, že umožní Úřadu pro civilní letectví uvalit věcné břemeno na libovolné letiště, za něž by se pak platil jen jakýsi nájem, čímž by vlastník fakticky přišel o své právo užívat svůj pozemek podle své vůle. Veřejný zájem by nebylo třeba vůbec prokazovat, protože rozhodoval by pouze Úřad pro civilní letectví, jehož úředníci jsou často osobně napojeni na provozovatele letišť.

Problém se týká především regionálních letišť, která leží na pozemcích, jež nepatří do majetku provozovatele letiště. Protože letiště mají obvykle jen travnatou dráhu, nelze na ně využít institut „ochrany stavby na cizím pozemku".

Právní vztahy k problémovým pozemkům jsou podle ministerstva „historicky pokřivené". Některé nemovitosti získali například lidé v restitucích, kteří často s provozem letiště nesouhlasí nebo chtějí „likvidační nájemné". Podle ministerstva dopravy letiště plní významnou funkci v občanské společnosti.