"Je to závažná věc. Tady vůbec nejde o to, jestli se mají či nemají platit poplatky ve zdravotnictví. Vždy jsem byl zastáncem toho, aby poplatky neplatily děti, senioři a zdravotně postižení. Jde opravdu o to, že není možné nakládat s finančními prostředky daňových poplatníků bez toho, aby bylo doloženo, komu ty peníze byly vydány," řekl v úterý Nwelati.

ODS, která je v krajském zastupitelstvu v opozici, v pondělí požadovala, aby kraj zveřejnil, kam zmizelo 25 miliónů, které kraj od ledna na poplatcích vydal. 

"Nedá se v podstatě dohledat, jestli si někdo tu položku stokrát nebo padesátkrát vymyslel," prohlásil Rathův předchůdce Petr Bendl (ODS). Klub ODS chtěl podle něj vidět konkrétní evidenci a doklady o výdeji peněz. Rath uvedl, že kraj může všechny úhrady poplatků doložit, ale ne každý je oprávněn do těchto dokladů nahlédnout.

Na seznamech chyběly podpisy

"Máme vytištěné všechny seznamy se jmény všech lidí, kteří obdrželi od Středočeského kraje dar na úhradu regulačních poplatků. Protože však jde o chráněné údaje, tak k nim mohou mít přístup jenom lékaři nebo lidé, kteří mají mlčenlivost," upozornil na zastupitelstvu hejtman. Podle něj by tak mohl učinit například právě Nwelati, který je lékařem.

Podle Nwelatiho však byly přineseny pouze seznamy lidí, na kterých chyběly jak podpisy lidí, co obdrželi finanční dar, tak úředníků či zaměstnanců nemocnice, kteří finanční prostředky vydávali.

"To znamená, že to byly bezcenné seznamy, které si může kdokoliv kdykoliv bez problémů sám vyrobit. I podle zákona o krajích každý dar musí být schválen radou adresně, ať právnické nebo fyzické osobě. Usnesení, která existují, ale nejsou adresná a chybí v nich jména těch, kteří dar obdrží. To zákon o krajích neumožňuje," uvedl Nwelati.

Nwelati očekává bouřlivou reakci

Boleslavský primátor očekává, že podání trestního oznámení vyvolá bouřlivou reakci kraje. "Vedení kraje se mne bude snažit všemi prostředky poškodit," řekl doslova.

Prvním takovým krokem je podle něj trestní oznámení, které podalo současné vedení mladoboleslavské nemocnice na neznámého pachatele kvůli údajně předražené projektové dokumentaci k dostavbě nemocnice. Ta byla zadávána v době, kdy byl Nwelati předsedou dozorčí rady. "V té době tam ale určitě žádný problém nebyl, jde o typickou odvetu ze strany kraje," dodal Nwelati.