Novela se zabývá mimo jiné zvýšením maximální rychlosti na 160 km/h ve vybraných úsecích silnic a dálnic nebo přenášením odpovědnosti řidičů na osobu blízkou.

"Podrobnou argumentaci zatím neznáme, ale se zamítavým stanoviskem vlády nesouhlasíme," uvedl za předkladatele poslanec Šeich. Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová na tiskové konferenci řekla, že kabinet zaujal zamítávé stanovisko kvůli jiným věcem než navýšení rychlosti na dálnicích. Podle ní šlo o legislativně-technické záležitosti.

Navýšit rychlost na dálnicích o 30 km/h novela povoluje jen za jistých podmínek. Řidič například musí mít dohled alespoň na 200 metrů, vozovka musí být suchá a viditelnost musí být rovněž nejméně 200 metrů. V úseku dálnice nesmí být sjezd či nájezd, ani parkoviště.

Detekční trubičky na alkohol předkladatelé vypustili

Původně byla v návrhu zanesena i povinnost řidiče mít v lékárničce přístroj na zjišťování přítomnosti alkoholu v krvi. Její autor poslanec Šeich však následně čelil kritice, že návrh by pomohl především výrobcům těchto přístrojů, a povinnost byla z původního návrhu stažena.

Návrh také řeší problematiku přenášení odpovědnosti na osobu blízkou. Provozovatelé vozů se často vymlouvají, že automobil v době spáchání přestupku neřídili sami, ale osoba jim blízká, kterou podle zákona nemají povinnost nahlásit. Pokud se při šetření tedy neprokázalo, že automobil řídili, vyvázli bez úhony.

Nově by měl úřad u menších přestupků do pěti tisíc korun udělit peněžní trest provozovateli vozidla bez ohledu na to, kdo přestupek spáchal. I tak bude moci majitel vozu podat stížnost a řízení bude pokračovat v rámci standardních principů a bude se pátrat po tom, kdo vozidlo ve skutečnosti řídil.