I přes pokles důvěry za sebou prezident s důvěrou přesahující 60 procent nechává obě komory parlamentu. Senátu momentálně důvěřuje 24 procent lidí, Sněmovně 19 procent. Důvěra v obě komory se oproti poslednímu šetření o několik procentních bodů vzrostla.

Tradičně stabilní důvěře se naopak těší těší krajská a obecní zastupitelstva. Krajským zastupitelstvům důvěřuje 45 procent lidí, obecním 64 procent dotázaných.

Nepatrně, konkrétně o dva procentní body vzrostl také počet lidí spokojených s politickou situací. V šetření spokojenost vyslovilo 10 procent respondentů. Nespokojeno naopak zůstává 63 procent lidí.

V rámci průzkumu nebyla zjišťována důvěryhodnost vlády, neboť v době sběru dat probíhala změna kabinetu.