„Senátoři navrhli přednostní projednání svého návrhu, v jakém časovém horizontu soud rozhodne, ale zatím nelze předjímat. Jelikož se jedná o velmi mediálně sledovaný případ, nelze očekávat ani žádné náznaky toho, jak ÚS rozhodne,“ prohlásil mluvčí s tím, že na návrhu je neobvyklý i počet podepsaných senátorů. Obvykle je jich totiž podepsán minimální dostačující počet, tedy 17.

Společně s náhubkovým zákonem obdržel soud také stížnost katolické církve, která se domáhá vydání katedrály sv.Víta.