Podobně jsou na tom i jiné středoevropské země, odkud ženy dříve pocházely - například Polsko. Problémy ale mají nové členské země EU, které se rekrutují z řad bývalého sovětského bloku. Většina obětí pochází z Ukrajiny, která je podle ILO i největší tranzitní zemí. Směřují přes ni ženy z Moldavska, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a Ruska.

Zvýšený počet žen, které jsou zneužívány, zaznamenávají obě země od roku 2005. "Zatímco většinu obětí tvoří ženy, které jsou sexuálně vykořisťovány, stále více roste počet případů, kdy jsou vykořisťováni muži, jedná se však o pracovní vykořisťování," uvedla organizace.

Podle ní je na světě 12,3 miliónu lidí, kteří pracují za malou či žádnou mzdu a zaměstnavatelé je drží leckdy násilím či vydíráním. Nejvíce se to týká zemí v Africe, Asii a Latinské Americe. V Evropě vyzvedává zpráva především Ukrajinu. Nejčastěji jde o zedníky nebo zemědělce.

Pracovní vykořisťování se týká i žen, nejčastěji v textilním průmyslu, ILO připomíná i práce v domácnosti. Ve vyspělých zemích se vykořišťují nejčastěji přistěhovalci.