Zákon by měl začít platit od září. Povinnost nosit taláry posléze vydá Česká advokátní komora nařízením. V něm bude stanovena jeho podoba. Na dodávky bude vypsáno výběrové řízení. Rozhodne se také, odkdy budou taláry povinné.

Sněmovna odmítla novelu rozšířit o kontroverzní změnu způsobu vymáhání pohledávek do deseti miliónů korun. Novela měla umožnit advokátům sepisovat smlouvy tak, že jejich plnění bude přímo vymahatelné exekutorem.

Poslanec Jeroným Tejc (ČSSD) tím chtěl ulehčit soudům, v zájmu schválení novely ale nyní na svém návrhu netrval. Novela počítá také s ustavením institutu advokáta spolupracujícího s jinou advokátní kanceláří.

Zákon také upravuje podmínky smlouvy o spolupráci a jasně stanovit, kdo za co odpovídá. Přestože již mohou advokátní obchodní společnosti pověřit různými samostatnými úkoly své zaměstnance, nemohou dosud svěřit žádnou činnost dalším firmám a osobám. Novinka podle ministerstva spravedlnosti zabrání vzniku zastřených pracovních poměrů.