"Důvodem podání ústavní stížnosti je skutečnost, že rozsudkem NS bylo podle nás upřeno právo na spravedlivý proces," řekl Pištora. Nejvyšší soud v březnu rozhodl, že katedrála patří státu. Potvrdil tak rozhodnutí soudů nižší instance. Spor se přitom táhne již od roku 1992. [celá zpráva]

Komunistická moc v 50. letech prohlásila katedrálu a přilehlé nemovitosti za majetek všeho lidu, když zřizovala památkovou zónu. Právní zástupci církve tvrdí, že tím pouze kamuflovala faktické vyvlastnění chrámu.

Pražské soudy v 90. letech nejprve nařídily vrátit katedrálu, která je jednou z nejnavštěvovanějších tuzemských památek, církvi. Ta ji na krátký čas převzala, následně do sporu zasáhl Nejvyšší soud, který stanovil, že svatostánek patří státu. Tímto právním názorem se řídily i další soudy, což církev kritizovala.

Církev v minulosti mimo poukazovala i na to, že soudce nejvyššího soudu František Ištvánek byl před rokem 1989 členem KSČ. Podrobnosti o tom, jak bylo dle církve porušeno právo na spravedlivý proces, sdělí Pražské arcibiskupství na úterním semináři.