"Protože podle zákona o soudech a soudcích je názor doktorky Brožové k dané věci neopomenutelný a zásadní, nebudeme v tuto chvíli navrhovat doktora Bureše ke jmenování za soudce k Nejvyššímu soudu," řekla Právu mluvčí ministerstva spravedlnosti Iva Chaloupková. Ta zároveň odmítla stanovisko Brožové jakkoliv komentovat. Uvedla pouze, že stanovisko soudcovské rady NS, které ministerstvo v této věci rovněž obdrželo, bylo kladné.

"S příchodem doktora Bureše k našemu soudu jsme vyjádřili souhlas," potvrdil Právu předseda soudcovské rady NS Mojmír Putna. Podle ústavy jmenuje soudce prezident republiky na návrh předsedy vlády, který v praxi ale tuto agendu přenechává ministru spravedlnosti. K Nejvyššímu soudu však lze soudce přidělit jen se souhlasem jeho předsedy. Ten sice musí požádat o stanovisko k přidělení či přeložení každého nového soudce k NS také soudcovskou radu, její stanovisko ale nemusí respektovat.

Bureš: věc není uzavřena

Sám Bureš ale ani nyní svůj návrat na Nejvyšší soud, kde několik let působil již v 90. letech, nepovažuje za uzavřenou věc. "V této hře hrají klíčovou roli čtyři osoby - prezident, premiér, předseda Nejvyššího soudu a soudcovská rada. Třem z nich můj návrat na Nejvyšší soud nijak nepřekáží, a to je pro mne určité východisko," řekl Bureš Právu.

Přímé odpovědi na otázku, zda tedy očekává, že se osoba v čele Nejvyššího soudu změní, se ale vyhnul. "To já nevím, nechci předjímat. To je v kompetenci pana prezidenta, to mi nepřísluší nikterak hodnotit," uvedl pouze. Podle jeho slov čas ukáže, do jaké míry je jeho návrat do justice reálný a čím bude podmíněn.

Podle zákona o soudech a soudcích může prezident odvolat předsedu NS pouze tehdy, jestliže "závažným způsobem nebo opakovaně porušuje zákonem stanovené povinnosti při výkonu státní správy soudů".

Přímo obloukem se pak Bureš vyhnul odpovědi na otázku, zda postoj Brožové nevnímá jako odvetu za to, že se na jaře 2002 jako tehdejší ministr spravedlnosti snažil zvrátit rozhodnutí prezidenta Václava Havla o jejím jmenování do čela Nejvyššího soudu. "Odpovědí nechť je vyjádření soudcovské rady Nejvyššího soudu. Mně k tomu paní předsedkyně nic neřekla," sdělil Bureš.