"Rada krajské organizace Strany zelených pardubického kraje protestuje proti jmenování pana Ladislava Mika ministrem životního prostředí. Jmenovaný je podezřelý, že v roce 2003 označil novozélandským úřadům pány Čestmíra Čihalíka a Jindřicha Šmitáka jako osoby, které údajně chtějí z Nového Zélandu vyvézt velké množství rostlin a tyto zpeněžit. Čihalík a Šmiták byli sledováni, pak zatčeni, bylo u nich nalezeno nevýznamné množství herbářových položek, následně byli zadržováni na Novém Zélandě a odsouzeni k zaplacení pokuty ve výši 280 000 Kč," uvedl Pavel Křivka, předseda Krajské organizace SZ Pardubického kraje.

Po návratu do ČR byl Jindřich Šmiták vyhozen z České inspekce životního prostředí. Čestmír Čihalík byl podle Křivky donucen rezignovat na funkci děkana lékařské fakulty v Olomouci.

Poslance všech stran Křivka vyzval, aby nevyslovovali důvěru vládě, v níž má být ministrem Miko, a to přinejmenším do té doby, než dotyčný vysvětlí svou roli v tzv. novozélandské orchidejové aféře z let 2003/2004.

Šéf Duhy: Křivka má velice zajímavé názory   

Ekologické hnutí Duha ale Ladislava Mika ve funkci ministra životního prostředí naopak vítá. Ředitel hnutí Petr Machálek Novinkám sdělil, že "memá sebemenších pochyb, že příštího půl roku bude ministerstvo životního prostředí pevně hájit zdraví a kvalitu života českých rodin".

Na otázku Novinek, jestli ví o orchidejové aféře, Machálek řekl, že neví. "Já ho znám z několika spoluprací, mám o něm to nejlepší mínění. A pokud jde o pana Křivku, ten má velice zajímavé názory, např. na diktátorské režimy," dodal Machálek. Jeho názory ma Mika jsou prý irelevantní.