Jednou ze změn, které ve smlouvě jsou, je fakt, že předsednictví už by nerotovalo mezi státy jako dosud. "Některé členské státy poté, co smlouva vstoupí v platnost, přijdou o možnost předsedat Unii, což po zkušenosti, kterou mám, možná není vůbec špatné. " dodal Topolánek.

Topolánek mluvil před senátory asi 20 minut. V závěru byla jeho řeč velmi emotivní. Kritizoval současnou situaci, v níž se Česko jako předsednická země nachází.

„České předsednictví nedosáhlo toho, aby ministři EU jezdili na summity. Pokud máte obavu, že Lisabonská smlouva poškodí naše národní zájmy, už se tak stalo,“ řekl Topolánek. Narážel tím na to, že na jednání, které ČR organizuje, ministři nejezdí a posílají za sebe náhradu. Schůzky tak nejsou plnohodnotné.

Pokračoval, že pokud by ČR smlouvu neschválila, dala by jen další munici těm, kteří nyní Česko kritizují. Doplnil, že stav nelze chápat tak, že teď stojí Česko proti celé EU, ale naopak je její součástí.

Celý Topolánkův projev čtěte zde