"Návrh předpokládá pro majitele roční zisk ve výši 3,5 procenta z nákladů použitých na výstavbu domu nebo bytu, včetně nákladů na rekonstrukci a modernizaci. Majitel by měl přitom povinnost používat odpisy na rekonstrukce a modernizace," řekl Právu Beneš.
Komunisté také navrhují zpřísnit podmínky přechodu nájmu bytu při úmrtí nájemce. Jiná osoba než příbuzný by se mohl stát nájemcem jen tehdy, pokud by byl dědicem zemřelého nájemce a vedl s ním alespoň jeden rok společnou domácnost. Nyní platí podmínka tří let soužití ve společné domácnosti. "Chceme chránit slušné majitele i slušné nájemníky," uvedl Beneš.