Jak se virus prasečí chřipky šíří?

Chřipkový virus se může přenést přímo z prasat na člověka a z člověka na prasata. K přenosu chřipkového viru z prasat na člověka dojde nejčastěji, pokud je člověk v blízkosti nakažených prasat, např. na prasečích farmách či na výstavách a trzích s domácími zvířaty. Stejně tak může dojít i k přenosu viru prasečí chřipky z člověka na člověka. Zřejmě to probíhá stejným způsobem jako u přenosu sezónní chřipky u lidí, tj. jedná se především o přenos z osoby na osobu prostřednictvím kašle či kýcháním nakažených osob. Lidé se také mohou nakazit, pokud se dotknou předmětu s chřipkovým virem a poté se dotknou svých rtů či nosu.

TÉMA: Prasečí chřipka

Je diagnóza lidí nakažených virem prasečí chřipky složitá?

K zjištění nákazy virem prasečí chřipky typu A je obecně zapotřebí provést odebrání vzorku z dýchacích cest, a to během čtyř až pěti dnů po začátku onemocnění tj. v období, kdy je nakažená osoba nejvíce náchylná k šíření viru kolem sebe. Některé osoby, především děti, však mohou šířit virus až po dobu deseti dnů i déle. Konkrétní identifikace viru prasečí chřipky typu A vyžaduje zaslání vzorku k laboratorním testům.

Jaké jsou příznaky prasečí chřipky u lidí ? 

Symptomy prasečí chřipky se u nakažených lidí podobají symptomům obvyklé lidské sezónní chřipky a patří mezi ně horečka, letargie, nechutenství a kašel. U některých lidí nakažených prasečí chřipkou se také objevila rýma, škrábání v krku, nevolnost, zvracení a průjem.

 

FOTO: PRÁVO-ti, Reuters

Můžete jmenovat léky na prasečí chřipkou u lidí?

K léčbě chřipky existují čtyři druhy antivirových léčiv, které mají v USA licenci: amantadin, rimantadin, oseltamivir a zanamivir. Zatímco většina virů prasečí chřipky reaguje na všechna čtyři uvedená léčiva, nejnovější virus, který se vyskytl u lidí, je rezistentní vůči amantadinu a rimantadinu. V současnosti se doporučuje používat při prevenci či již během léčby nákazy oseltamivir (Tamiflu) nebo zanamivir (Relenza).

Existuje očkování proti prasečí chřipce?

Existují očkovací látky, které se aplikují prasatům proti nákaze prasečí chřipkou. Neexistuje ale vakcína, která by zabránila nákaze u lidí. Případné očkování proti sezónní chřipce pravděpodobně poskytne částečnou ochranu proti viru prasečí chřipky H3N2, ale nikoli proti viru prasečí chřipky H1N1.