"Rozhodnutí ministerstva financí se zrušuje, žalovaný je povinen zaplatit náhradu nákladů řízení," stojí v rozhodnutí, které podepsala soudkyně Ivanka Havlíková. Soud Kalouskovo rozhodnutí podle webu zrušil, protože v něm zpozoroval "prvky libovůle". Ministr svůj krok soudit se údajně řádně neodůvodnil.

Administrativní chybu NS objevil v roce 2005 při hospodářské kontrole finanční úřad. Soud pozdě odevzdal závěrečné vyhodnocení stavební investice za 20 miliónů korun z let 2003 a 2004. Úřad nařídil vrácení proinvestovaných peněz a vyměřil penále ve stejné výši. Celková suma tedy činila 40 miliónů korun.

Brožová využila zákonnou možnost obrátit se na ministra financí s žádostí o prominutí. Kalousek v listopadu 2007 žádost NS ale odmítl. Proto na něj Brožová podala správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Ministr podle žaloby rozhodnutím porušil zásady předvídatelnosti práva a rovnosti před zákonem, princip vyváženosti, zákaz libovůle a zásadu nezávislosti soudní moci.

Kvůli opožděnému hlášení, že investice na Nejvyšším soudu byly v pořádku, se na Brožovou nezaměřil jen Kalousek. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil na Brožovou kvůli stejné věci podal kárnou žalobu, ale ani on neuspěl. Kárný senát Brožovou zcela zprostil viny.