Na základě výsledků by si žáci mohli vybírat pro sebe dostupnou školu, ředitelé středních škol by rozhodovali o přijetí. Cílem tedy není zcela uvolnit vstup žáků na střední školu bez omezení.

"Rušení přijímacích zkoušek na středních školách je jedna z vážně míněných úvah na ministerstvu školství, kde se v poslední době zpracovávají materiály, jak zajistit prostupnost mezi základní a střední školou," uvedla v pátek ministryně školství Petra Buzková.

"Chceme přenést rozhodování ze středních škol na úroveň základních. Respektive tvorbu podkladů k tomuto rozhodování," doplnil pro Právo Jaromír Krejčí, ředitel odboru koncepce a organizace školských soustav, který se vytvořením nové strategie zaobírá.

Test jako vodítko

Test by se měl zaměřit na jazykovou, matematickou a všeobecnou gramotnost žáků pátých a devátých tříd. Podle Krejčího by výsledky testů měly být pouhým vodítkem pro ředitele středních škol. Dále by se mělo přihlížet k celkovému hodnocení žáka ze základní školy. Na ministerstvu již zvažují, zda by takovýto test měli vyplňovat všichni žáci základního školství, nikoli pouze budoucí studenti. Mělo by to, jak Krejčí připomněl, i statistický efekt a zjišťovalo by se tím, zda klesá či naopak stoupá kvalita výuky.

"Je to zatím představa," podotkl Krejčí. Dodal že její prosazení bude náročné. "Nyní se nacházíme ve stádiu, kdy podobu přijímacích zkoušek si určuje každý ředitel střední školy sám." 

Návrhy k sjednocení přijímacích zkoušek podle Krejčího již nyní přicházejí z krajů. "Ne každý ředitel je ochoten si rok co rok připravovat přijímací testy," uvedl Krejčí.

Nápad o tvorbě podkladů k dalšímu postupu žáka ze základní školy ministerští úředníci čerpali v tzv. Bílé knize, v které je obsažen národní program vzdělávání. "V Bílé knize bylo již řečeno, že selekce na vstupu by měla být postupně nahrazována diagnostikou na výstupu," řekl Právu Jan Koucký, ředitel střediska vzdělávací politiky při Pedagogické fakultě UK. Dodal, že ta myšlenka je správná, ale představuje dlouhodobý proces, protože předělání současného systému skýtá mnoho problémů, a proto si nemyslí, že by to v dohledné době chtěly střední školy akceptovat.

Beneš: ne z direktivy ministerstva školství

Problémy v novém návrhu ministerstva školství vidí i předseda parlamentní komise pro školství Walter Beneš (ODS), kterému se jednotné přijímačky sice nejeví jako špatný nápad, ale je přesvědčen, že by s iniciativou ke změně systému nemělo přicházet ministerstvo. "Pokud se zřizovatelé škol, obce či kraje, dohodnou, že chtějí něco jednotného, potom ano," dodal Beneš.