Nebývale velké podpoře se ale těší nová strana Starostové a nezávislí, kteří by po odečtení nevoličů a nerozhodnutých těsně překročili pětiprocentní hranici a do EP by se v současnosti dostali se ziskem  5,3 procenta hlasů.

Agentura STEM také v průzkumu pro nadaci Friedrich Naumann Stiftung zjišťovala postoj veřejnosti v oblasti čerpání financí z evropských fondů. Ukázalo se, že 83 procent respondentů považuje za potřebné, aby peníze z programů EU sloužily větší měrou k podpoře slabších regionů a pomáhaly zmírňovat rozdíly mezi regiony.

Průzkum také prokázal poměrně silné obavy veřejnosti z tlaku Ruska v oblasti energetiky. Tři lidé z pěti vnímají Rusko v souvislosti s dodávkami energií jako hrozbu. Třetina lidí je v tomto směru bez obav a desetina občanů na to nemá názor.