Podle evropské směrnice musí Česko v obcích s více než 2000 obyvateli dobudovat odpovídající zařízení do konce roku 2010. Již delší čas je patrné, že stát čistírny v požadovaném termínu dobudovat nestihne. Jednání s EK má zabránit případným sankcím vůči státu ze strany EU.

Stát chce podle Gandaloviče vyjednat podmínku, aby za splněné z hlediska směrnice bylo chápáno takové zařízení, které je ve výstavbě, nikoliv to, které je dokončeno a zkolaudováno, jak je tomu nyní.

„Jinými slovy nemusí být příslušná čistírna zkolaudována, za splnění se považuje ten stav, kdy příslušné zařízení má stavební povolení a je zahájena výstavba,“ uvedl Gandalovič. Bursík by měl v Bruselu jednat také o smlouvách, které mají obce uzavřeny s vodohospodářskými společnostmi.

Evropská legislativa totiž v současné době výrazně komplikuje možnost čerpání peněz z evropských fondů na projekty, kde má odběratel s dodavatelem uzavřenu dlouhodobou smlouvu přesahující konec roku 2022. Chybějící peníze by bylo nutné doplnit z komerčních úvěrů či z veřejných zdrojů. Podle vodárenských firem by to vedlo ke zdražení vodného a stočného.

Na dobudování čistíren a kanalizací podle požadavků Evropské unie bude podle zprávy předložené vládě potřeba 41,3 miliardy korun.