Jakub Dürr (navržen Stranou zelených na ministra školství)

Narozen  7. srpna 1976. Vystudoval politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako náměstek ministra školství řídící skupinu pro evropské záležitosti. Byl prorektorem Univerzity Palackého v Olomouci a odborným asistentem tamtéž.


Ladislav Miko (navržen Stranou zelených na ministra životního prostředí)

:. Ladislav Miko
FOTO: ČTK

Narozen 9. dubna 1961 v Košicích. Je držitelem dvou doktorátů v oborech obecná biologie a systematická biologie a ekologie na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2005 vede Ředitelství ochrany přírodních zdrojů Evropské komise. Působil v zoologickém ústavu Slovenské akademie věd a zastával funkci zástupce ředitele České inspekce životního prostředí. Byl také náměstkem ministra životního prostředí na úseku ochrany přírody.

Marta Smolíková (navržená Stranou zelených na ministryni kultury)

Narozena 17. dubna 1965. Je ředitelkou Otevřené společnosti o.p.s. / ProCulture. Je členkou poradního sboru pražského primátora pro oblast kulturní a grantové politiky, tajemnicí Rady uměleckých obcí, členkou Sdružení kritiků umění a členkou Mezinárodní asociace kritiků umění (AICA). Vyučuje management umění (VŠUP), grantovou problematiku a kulturní politiku na DAMU. Působila v Nadaci Open Society Fund Praha. V roce 2003 založila ProCulture - výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu.

Rostislav Vondruška (navržen ČSSD na ministra pro místní rozvoj)

Narozen 24. března 1961 v Kladně. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Je ředitelem České centrály cestovního ruchu - CzechTourismu. Na různých funjcích působil v hotelu Palace (končil jako jeho ředitel), byl vedoucím provozu pražského Hiltonu, poté prošel i hotely Renaissance a Marriott. V letech 1996 až 1998 byl ředitelem Kongresového centra Praha

Ivo Pěgřímek (navržen ČSSD na ministra průmyslu a obchodu)

:. Ivo Pěgřímek
FOTO: ČTK
Narozen 1. prosince 1964. Vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě, později absolvoval kurzy na pražské VŠE. Je předsedou Českého báňského úřadu. Pracoval jako báňský záchranář, byl hlavním inženýrem Dolu Paskov, pracoval i v těžařské firmě KR Ostrava. Před příchodem na ČBÚ působil v soukromém sektoru.

Jakub Šebesta (navržen ČSSD na ministra zemědělství)

Narozen 16. listopadu 1948 v Krumvíři (okres Břeclav). Absolvoval vinařství na střední zemědělské škole v Modré u Bratislavy, při zaměstnání vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Je ústředním ředitelem Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Začínal v JZD jako vinař, pracoval v potravinářské inspekci, jako kontrolor jakosti vína.

Jan Kohout (navržen ČSSD na ministra zahraničí a místopředsedu vlády)
Jan Kohout.

:. Jan Kohout.
FOTO: Lukáš Táborský, Právo

Narozen 29. března 1961v Plzni. Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze. Je náměstkem ministra zahraničí pro rozvojovou spolupráce a humanitární pomoc a právní a konzulární záležitosti. Byl velvyslancem ČR při Evropské unii, působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti a první náměstek ministra zahraničních věcí. Působil též v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, kde pracoval jako výzkumný pracovník pět let a pracoval i jako zástupce vedoucího Stálé mise ČR při OSN, OBSE a dalších mezinárodních organizací se sídlem ve Vídni. Od roku 1995 je členem ČSSD, předtím byl v letech 1986 až 1989 v komunistické straně

Štefan Füle (navržen ČSSD na ministra pro evropské záležitosti)

Štefan Füle

:. Štefan Füle
FOTO: Milan Malíček, Právo

Narozen 24. května 1962 v Sokolově. Studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a poté Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě. Je velvyslancem a vedoucím stálé mise ČR při NATO. Byl českým velvyslancem v Litvě a Velké Británii. Byl prvním tajemníkem stále mise při OSN v New Yorku a členem delegace v Radě bezpečnosti. Byl dva roky Odboru bezpečnostní politiky MZV a prvním náměstkem ministra obrany Jaroslava Tvrdíka pro zahraniční a bezpečnostní politiku.

Martin Pecina (navržen ČSSD na ministr vnitra)

Ministr vnitra Martin Pecina.

:. Martin Pecina.
FOTO: Lukáš Táborský, Právo

Narozen 9. července 1968. Vystudoval Vysokou školu báňsko v Ostravě,  Masarykův ústav vyšších studií a Sheffield Business School. Je předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podnikal jako programátor, působil v soukromém sektoru a byl  generálním ředitelem podniku Hutní projekt Frýdek-Místek. Působil též jako náměstek sekce nerostných surovin, energetiky a hutnictví ministerstva průmyslu a obchodu. Byl též členem dozorčí rady energetické společnosti ČEZ a předsedou komise pro privatizaci Vítkovice Steel. Do roku 1997 byl členem ODS, v letech 2001-2005 byl členem ČSSD (členství se vzdal v souvislosti s vedením ÚOHS)

Petr Šimerka (navržen ČSSD na ministra práce a sociálních věcí)

Petr Šimerka
FOTO: ČTK

Narozen 22. listopadu 1948 v Praze. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Je Státním tajemníkem - náměstek ministra práce a sociálních věcí pro oblast legislativní, pracovněprávní, mzdovou a bezpečnosti práce. Před příchodem na ministerstvo působil jako předseda odborového svazu civilních zaměstnanců armády a jako právník.

Martin Barták (ministr obrany navržený ODS)

Martin Barták

:. Martin Barták
FOTO: Lukáš Táborský, Právo

Narozen 14. února 1967 v Praze. Vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze, absolvoval stáže na Harvardově univerzitě, Oxfordské univerzitě a Hannoverské univerzitě. Je první náměstek na ministerstvu obrany. Pracoval jako neurochirurg v pražské nemocnici Na Homolce, působil jako poradce místopředsedy ODS Petra Nečase pro otázky bezpečnostní a obranné politiky aporadce šéfa sněmovního bezpečnostního výboru Jana Vidíma.

Dana Jurásková (navržena ODS na ministryni zdravotnictví)

Dana Jurásková

:. Dana Jurásková
FOTO: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Narozena 21. září 1961v  Uherském Hradišti. Vystudovala pedagogiku ošetřovatelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na VŠE, kde získala titul MBA a postgraduálně vystudovala sociální lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působí jako ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice. Pracovala  ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Byla též vedoucí Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK. Je prezidentkou České asociace sester.

Daniela Kovářová (navržena ODS na ministryni spravedlnosti)

:. Daniela Kovářová
FOTO: justice.cz/P. Janouškovec

Narozena 17. listopadu 1964 v Ostravě. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, je ředitelkou Justiční akademie v Kroměříži. Působila v odboru výchovy a vzdělávání České advokátní komory. V roce 2002 byla jmenována zkušebním komisařem pro advokátní zkoušky v oboru trestní právo.

Miroslava Kopicová (navržena ODS na ministryni školství)

:. Miroslava Kopicová
FOTO: PRÁVO/Milan Malíček

Narozena 3. října 1951.vystudovala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako ředitelka Národního vzdělávacího fondu a první místopředsedkyně vládní Rady pro výzkum a vývoj. Byla též ministryně školství v první vládě Mirka Topolánka (2006) a řídila programy spolupráce s EU v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a sociální politiky.

Horymír Kubíček (navržen ODS na ministra kultury)

:. Horymír Kubíček
FOTO: Národní technické muzeum

Narozen 1. listopadu 1961 v Červená Voda (Ústí nad Orlicí). vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Je generálním ředitelem Národního technického muzea v Praze. Byl vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina, vedoucí oddělení památkové péče a územního plánu referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Pelhřimově a učitelem ZŠ v Dobroníně u Jihlavy.

Gustáv Slamečka (navržen ODS na ministra dopravy)

Gustáv Slamečka

:. Gustáv Slamečka
FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

Narozen 5. června 1959. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Banské Bystrici, získal v ČR a Spojených státech titul MBA. Je ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a náměstkem ministra dopravy.  Působil v pražské pobočce nizozemské banky ABN Amro, končil jako manažer správy peněžních toků a hotovosti pro významné klienty.Pracoval i ve Slovenské obchodní inspekci a předtím, než přesídlil do ČR, pracoval v Institutu aproximace práva Ministerstva spravedlnosti SR Slovenské republiky.


Tomáš Uvíra (navržen ODS na ministra financí)

Tomáš Uvíra

:. Tomáš Uvíra
FOTO: Stanislav Zbyněk, ČTK

Narozen 13. listopadu 1968. Vystudoval provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Je vrchním ředitelem správy majetku na ministerstvu financí.  Působil jako programátor v ČSAD, později v oboru podnikal. Pracoval v První slezské bance, v České národní bance a byl nuceným správcem Velkomoravské banky. Působil jako poradce ministra školství a byl pět let finančním ředitelem Středočeské plynárenské a viceprezidentem pro řízení finančního úseku Aera Vodochody.