Školení k odpisu bodů může zatím pořádat jen speciální polygon v Mostě, jenž svého monopolního postavení využil ke stanovení poměrně vysoké ceny 8300 korun. Není tedy divu, že zájem řidičů zdaleka neodpovídal očekávání. V březnu proto společnost HCT.CZ, která školení bezpečné jízdy pořádá, snížila kurzovné o dva tisíce korun.

Chybí konkurence

K tomu, aby cena klesla ještě výrazněji, chybí konkurence. Předchozí ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS) přitom sliboval, že na výstavbu nejméně deseti dalších středisek bezpečné jízdy přispěje stát celkovou částkou 330 miliónů korun. Zůstalo ovšem jen u slov.

„Školení by chtěly provozovat soukromé firmy, jimž podle unijních směrnic dotacemi pomoci nemůžeme. Hledali jsme proto jiné cesty a jednali s brněnským autodromem. Ten projevil zájem o pořádání těchto kurzů s tím, že vstupní náklady by nesl na svých bedrech. Zatím jde ale jen o předběžný záměr, který se teprve bude konkretizovat,“ řekl včera Právu mluvčí ministerstva dopravy (MD) Martin Kupka.

Podle novely zákona č. 247 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nabyla účinnosti 1. září 2008, si mohou školením odepsat tři body jenom řidiči, kteří nemají v registru více než deset bodů a nespáchali žádný závažný dopravní přestupek, oceněný šesti či sedmi body. Všichni musejí na mostecký polygon přijet vlastním autem. Lektoři zkontrolují technický stav jejich vozidel i totožnost každého z účastníků, aby se nenechal zastupovat někým jiným.

Na dotaz Práva, co všechno musí řidič při školení absolvovat, odpověděl provozovatel mosteckého polygonu a předseda představenstva HCT Jiří Patera: „Úvodní tři hodiny jsou věnovány na učebně psychologii, teorii řízení vozidla a bezpečné jízdy, důsledkům protiprávního jednání řidičů a nejčastějším příčinám nehod. Další tři a půl hodiny probíhají na polygonu s pěti druhy povrchů.“

Každý účastník kurzu si vyzkouší, jak zvládnout smyk, co dělat s plynem, spojkou a volantem, když námraza či voda začne auto vynášet ze silnice. Nakonec instruktor vyhodnotí, jak si řidič při praktickém výcviku vedl.

Body má v registru 613 116 motoristů

K 31.březnu bylo v centrálním registru evidováno celkem 613 116 řidičů, kteří se dopustili přestupku či trestného činu započítávaného do bodového hodnocení. Nějaký bod má tedy nyní v Česku na svém kontě každý desátý řidič.

„Ve srovnání s únorem přibylo 3011 obodovaných motoristů. Přitom za rok jízdy bez odhaleného přestupku si až čtyři body jen v březnu odepsalo 42 331 lidí. A za posledních třináct měsíců byly až čtyři body odečteny celkem 507 587 řidičům,“ uvádí ministerstvo dopravy v nejnovější informaci o stavu bodového systému v ČR.

Naopak po dosažení dvanáctibodové hranice byl od vzniku bodového systému řidičský průkaz automaticky na rok odňat 17 324 motoristům. Řidičák dalších 26 492 lidí je teď ve vážném ohrožení, protože již za přestupky nasbírali osm až jedenáct bodů. Jiří Novotný