Více než tři pětiny dotázaných chtějí, aby cizinci zcela přijali české zvyklosti, a o něco více než třetina požaduje, aby se přizpůsobili jen v některých ohledech. Že by cizinci mohli u nás žít zcela podle svých zvyků, si myslí pouhá tři procenta respondentů. Názor veřejnosti za posledních pět let se výrazně nezměnil, uvádí CVVM.

Co největší přizpůsobivost převážně preferují lidé starší 60 let. Z hlediska politické náklonnosti si ji přejí především stoupenci komunistů, zatímco voliči KDU-ČSL projevili nejvíce tolerance.

Respondenti požadující co největší přizpůsobení podle politické náklonnosti
KSČM 82 %
ČSSD 67 %
SZ 56 %
ODS 49 %
KDU-ČSL 42 %

Drtivá většina dotázaných pak považuje za důležité pro prolomení ledů dobrou znalost jazyka a zaměstnání v ČR. Mnohem menší podporu si získaly jiné okolnosti jako například české státní občanství nebo znalost kultury. Nejméně důležitá se ukázala barva pleti (32 %), vlastnictví nemovitosti (42 %) a sňatek s Čechem nebo Češkou (44 %).