Lokomotiva se podrobila provozním testům a zkoušce v České republice a na Slovensku používaného zabezpečovacího zařízení Mirel. V případě úspěšného výsledku budou moci se stroji tohoto typu zajíždět do České republiky zahraniční dopravci. Pronájem lokomotiv zvažuje i ČD Cargo, jehož logy byl zkoušený stroj označen.

Lokomotiva Siemens ES 64 F4 je elektrická čtyř systémová lokomotiva určená především pro těžkou nákladní dopravu, případně též pro osobní dopravu.

Lokomotiva je představitelem rodiny EuroSprinter druhé generace, kterou je díky způsobilosti pro čtyři napěťové soustavy možné provozovat (po schválení příslušným drážním úřadem) na převážné většině elektrizovaných normálně rozchodných tratích v Evropě.