Jako dosavadní šéf statistického úřadu máte k dispozici všechna čísla o české ekonomice, jako jeden z mála máte i přehled o tvrdých datech světové ekonomiky. Neděsí vás trochu, vzhledem k funkci, kterou máte zastávat, právě vývoj hospodářství?

Situace mne neděsí, ale nelze zastírat, že je složitá. O to komplikovanější  bude případně převzetí a výkon funkce premiéra, o to složitější byly úvahy, zda tuto nominaci přijmout.

Pokud dopadnou jednání politických reprezentací zdárně, stanete se premiérem. Budou otázky ekonomiky složitější než dovést zemi v předčasným volbách, tedy provést zemi politicky vypjatou situací?

Úkolů bude na pět měsíců hodně - kromě přípravy předčasných voleb je třeba zdárně dokončit předsednictví Evropské unie, připravit rozpočet a čelit krizi. Hospodářství, kam patří i příprava rozpočtu, může být za určité situace složitější než politická situace.

Když už jsme u předsednictví EU, vím, že velmi dobře mluvíte anglicky, jaký dalšími jazyky mluvíte?

Vedle angličtiny ještě čtu a domluvím se německy, francouzsky, rusky.

Už vybíráte budoucí ministry své vlády?

To jsou naprosto předčasné úvahy, musí proběhnout řada politických jednání jak uvnitř stran, tak u pana prezidenta, ale samozřejmě nemohu si zakázat nemyslet, co mne a s kým eventuálně čeká.

Občané čekají od jakéhokoli premiéra především to, že bude působit v těžkých dobách optimisticky, bude z něj vyzařovat odhodlání problémy zvládnout. Jste optimista?

Já jsem optimista, byť optimista realistický. Souhlasím, že bez optimismu, očekávání úspěchu  se nedá zvládnout žádný problém. K tomu optimismu mne vede i to, že skutečně věřím v sílu a schopnosti zdejších lidí překonávat právě složité situace. To není zdvořilostní fráze, o tom jsem se přesvědčil během svého života, protože to zde prostě znám. Stejně jako jsem přesvědčen, že mezi hlavními úkoly každého politika je udržet v zemi sociální soudržnost. Ta je důležitá právě ve složitých dobách země.