Poslanecké sněmovně věří 24 procent lidí, Senátu 30 procent, krajským zastupitelstvím 48 procent a obecním zastupitelstvím 64 procent. Ani tato čísla se v porovnání s únorem nijak výrazně nezměnila. I dva body v důvěře v prezidenta Klause jsou v rámci statistické chyby.

Vládě a prezidentovi věří nejčatěji mladší lidé, vysokoškoláci, lidé s dobrou životní úrovní a vyššími přájmy a lidé, kteří se profilují jako voliči ODS. Kritičtí jsou voliči levicových stran, starší lidé a lidé s nízkými příjmy.

Podle průzkumu je také 57 procent lidí nespokojeno s politickou situací. Toto číslo se během posledního měsíce nezměnilo.

Spokojenost s politickou situací
  leden  únor březen
spokojen
11
12
13
ani spokojen, ani nespokojen 25
2827
nespokojen60
57
57
zdroj: CVVM