Rozhodnutí komise odůvodnila tím, že pro účely televizních rozhovorů a přímých vstupů bylo vybudováno atrium nového tiskového střediska o patro níže, kam si může zpravodaj politika odvést.

Podle kritiků tohoto nařízení bude nyní pro poslance nepříjemné otázky novinářů ignorovat snadnější než před zapnutou kamerou.

Omezení vyvolalo komplikace ještě předtím, než stihla začít dnešní řádná březnová schůze sněmovny. V chodbě před vstupem do předsálí se shromáždil shluk novinářů, hlavně televizních štábů, kteří vyčkávali příchodu poslanců. Ti se jimi obtížně prodírali dovnitř a někteří z nich o novém opatření ani nevěděli.

Již několik let nesmějí novináři a další návštěvníci Sněmovny během parlamentních schůzí sami vstupovat do míst, která jsou proti jednacímu sálu a kde je bufet, další místnosti a terasa. Tehdy to zákonodárci zdůvodnili novými bezpečnostními směrnicemi a tím, že chtějí mít klid na svá jednání. V prostorách přímo před jednacím sálem ale žurnalisté oslovují poslance, členy vlády i další přítomné politiky.