Zastupitelé se bodu budou věnovat odpoledne nebo večer, je ale možné, že nakonec o Bendlovi a Žákovi nebudou chtít hlasovat komunisté. Podle kuloárních informací si k návrhu chtějí udělat vlastní právní rozbor.

"Navrhneme přerušení projednávání tohoto bodu, budeme k tomu požadovat ještě nějaké rozbory, abychom pak mohli rozhodnout, jestli je ve střetu zájmu funkce ministra a krajského zastupitele," uvedla místopředsedkyně zastupitelského klubu KSČM Jiřina Fialová. Problém by se tak podle ní přenesl na červnové jednání zastupitelstva.

Rath novinářům řekl, že místo Bendla by se stal členem zastupitelstva kladenský primátor Dan Jiránek (ODS). ČSSD si tím nepolepší, protože Jiránek je podle Ratha "ostřejší opoziční zastupitel než Bendl".

Ministerstvo vnitra stojí za Bendlem

Podle volebního zákona je funkce krajského zastupitele neslučitelná s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo v orgánu státní správy s celostátní působností, která je obsazována volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Mandát člena zastupitelstva kraje podle tohoto zákona zaniká okamžikem, kdy to z důvodu neslučitelnosti funkce vysloví příslušné zastupitelstvo.

Ministerstvo vnitra ale uvedlo, že funkce ministra a krajského zastupitele slučitelné jsou. Upozornilo také, že k zbavení mandátu zastupitele by byl zapotřebí důvod, který je nezpochybnitelný. Ustanovení volebního zákona však podle názoru ministerstva jednoznačný základ pro takový postup neposkytuje.

Žákovy funkce se nevylučují, tvrdí expert

V právním stanovisku, které pro kraj vypracoval advokát Josef Franc, se poukazuje na to, že ministerstvo má jako výkonný orgán státní správy celostátní působnost na území všech krajů.

"Výkon je prováděn prostřednictvím rozhodnutí, vyhlášek a dalších aktů, v případě ministra i rozkladem k rozhodnutí orgánu na úrovni kraje. Proto na otázku, zda může dojít ke střetu zájmů ministra se zájmy krajskými, je třeba odpovědět kladně," uvádí se ve stanovisku. Podle France nemusí jít jen o konfliktní střety, ale i opačně o příliš pozitivní vztah.  

Zatímco u Bendla je podle France pravděpodobnější, že jde o neslučitelnost funkcí, u Žáka je to spíše naopak. Funkce poradce totiž obvykle nemívá rozhodovací mocenský charakter a nejedná se o přímý výkon státní správy s dopadem do krajů.