Silně odmítavý postoj k členství deklarovalo jen šest procent populace, především z řad lidí starších 60 let a sympatizantů KSČM. Mezi 76 procenty respondentů, kteří souhlasí s členstvím ČR v NATO, převažují mladí lidé, studenti, podnikatelé, živnostníci a pravicově orientovaní voliči.

Obdobně většinou mladí lidé mezi 18. a 29. rokem věku a stoupenci ODS jsou přesvědčeni o plnoprávné roli ČR v alianci (celkem 66 procent) a v českém členství spatřují nejlepší záruku bezpečnosti země (70 procent dotázaných). V obou otázkách nejvíce pochybují opět lidé ve věku nad 60 let a příznivci komunistů.

Před vstupem Česka do aliance v roce 1999 si přitom jen o něco více než polovina občanů myslela, že je to nejlepším řešením bezpečnostní situace. Ještě před pěti lety 54 procent lidí pochybovalo o plnoprávnosti českého členství.