Špidla prohlásil, že reforma veřejných financí má uvolnit peníze na modernizaci společnosti. "Vysoké školy jsou jednou z důležitých složek tohoto úsilí, bez nich by to nebylo možné," řekl premiér. "Naším cílem je přeměnit českou společnost na ekonomiku založenou na znalostech, na poznatcích a na vysoké kvalitě života," dodal.

Přítomní rektoři ovšem zdůrazňovali, že je třeba překonat chronicky nedostatečné financování českých vysokých škol, vytvářet na univerzitách špičková vědeckovýzkumná centra, přitáhnout kvalitní vědecké pracovníky a zajistit kvalifikované mladé pedagogy.

Rektor ČVUT Jiří Witzany se zmínil o tom, že evropské vysoké školy stále úžeji spolupracují. České univerzity je třeba reformovat, aby byly schopné konkurence a získaly si během integračního procesu své místo v evropském vysokoškolském prostoru.

Univerzity musí být konkurenceschopné

Předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm zdůraznil, že právě kvalitní vybavení laboratoří a knihoven může motivovat mladé pracovníky, kteří se rozhodují pro akademickou kariéru. Proto je podle něj na českých školách nutné zajistit mladým vědcům prostředí, které jim umožní obstát v evropské konkurenci.

"Vize jejich konkurenceschopnosti ve srovnání s obdobně startujícími kolegy na zahraničních univerzitách je dnes naprosto zásadním kritériem pro jejich rozhodování," podotkl.

Vláda přidala v návrhu rozpočtu na příští rok vysokým školám 1,7 miliardy korun. Ministryně Petra Buzková chtěla však původně 5,2 miliardy a zástupci škol se shodují, že částka 1,7 miliardy je příliš nízká na zahájení reformy vysokých škol. Předseda vlády se nad tématem financování veřejných vysokých škol sešel s rektory i po skončení shromáždění. Slíbili si, že budou v jednání pokračovat.