Na základě novely zákona by měla vzniknout Technologická agentura ČR, která financování výzkumu a vývoje bude řešit podle dosahovaných výsledků institucí. Podle návrhu v ní také bude probíhat přísnější kontrola nakládání s veřejnými prostředky, a to úpravou její kontrolní rady.

Poslanci si od reformy slibují zjednodušení vědecké práce, její využití k inovacím, větší provázání se soukromou sférou včetně jejího podílu na financování a větší zapojení českých vědců a techniků do mezinárodní spolupráce. Podle vlády by novela měla přinést efektivní využití prostředků ze strukturálních fondů a rámcových programů EU. Také by měla umožnit transformaci části vysokých škol na výzkumné univerzity, které se budou více zaměřovat na základní výzkum.

Dosavadní systém financování vědy a výzkumu není schopen poskytovat prostředky včas a efektivně a využívat unijní zdroje. Reforma by mohla být dokončena v roce 2012.

Tři miliardy pro ministerstvo zdravotnictví

Sněmovna se v úterý rovněž zabývala novelou zákona o zrušení Fondu národního majetku (FNM) a schválilo ji všech 156 přítomných poslanců, Peníze z výnosů z prodeje státního majetku, které by mohly dosáhnout sumy tří miliard, by měly být použity na výstavbu léčebných a výzkumných center a opravy fakultních nemocnic. Také tato novela čeká na schválení Senátem a na podpis prezidenta.

Jestli zdravotnický rezort získá předpokládané tři miliardy ale záleží na tom, kolik peněz stát z privatizací dostane. Utržené finance by mohly posloužit na opravu motolské nemocnice v Praze, budování Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně či pro onkologické centrum v Plzni.

Sněmovna normu odhlasovala společně se dvěma pozměňovacími návrhy předloženými lidoveckým poslancem Ludvíkem Hovorkou. Ministerstvo zdravotnictví bude muset předložit závazný výčet strategických investic, které mají být podpořeny privatizačními příjmy. Navíc má být upřesněn také prodávaný majetek, z jehož výnosu se budou financovat zdravotnické projekty. Ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová (ODS) označila pozměňovací návrhy za "nadbytečné".

Někdejší ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) původně prosazoval, aby se zákon projednal a schválil co nejdříve, aby bylo možné peníze brzy použít. Poslanci ale o návrhu chtěli jednat ve výborech. Na své prosincové schůzi proto rozhodli o běžném projednávání ve třech čteních.