Ratha k jeho vystoupení inspirovalo Kalouskovo prohlášení, které se pokusil kolegům odcitovat. Podle Ratha Kalousek řekl, že ČSSD chce svým šrotovným pomoci lidem, kteří zatěžují silnice starými šunkami.

Sociálnědemokratický rétor následně začal rozvíjet teorii, podle níž se vládní politici chtějí odmítáním šrotovného vrátit kamsi do středověku, kdy cesty lemovali pocestní na oslících, které by nynější vládní garnitura, jíž Rath označil za nadlidi, ráda odstavila mimo silnici neb na cestách pouze zdržují.

Vyjádření Davida Ratha
(...) Takže všichni, kteří jezdí v těch starých autech, v těch starých stodvacítkách, jsou asi škodolibí, mají zálibu v tom, jezdit v těch starých šunkách, aby vás, pane ministře, případně pana premiéra třeba zdržovali na těch silnicích, či obtěžovali. Vy byste nejradši měli ten středověký způsob, kdy takového otravu na oslíku shodíte do škarpy, když panstvo jede kolem. Prostě jen tak z kratochvíle ti lidé nasedají do těch deset patnáct dvacet let starých aut a obtěžují vám, nadlidem, život. (...)
 Zdroj: Stenoprotokoly Sněmovny

Rath také kritizoval dosavadní praxi, kdy je odpočet DPH u automobilů umožněn pouze podnikatelům za předpokladu, že si do svého vozu namontují mřížku, kterou označil za prostředek buzerace. Šrotovné by dle Ratha umožnilo pořídit si nové auto i těm, kteří by na to za normálních okolností neměli.

Kalousek na Rathovo vystoupení reagoval s tím, že poslanec ČSSD jeho prohlášení necitoval přesně a svůj výrok zopakoval. Ministr zdůraznil, že narážel na skutečnost, že zavedením šrotovného by na pořízení nového automobilu přispěli i lidé, kteří žádné auto nemají, což je pro něj nepřijatelné, neboť jde o selektivní opatření.

Rath následně řekl, že Kalousek trpí selektivní ztrátou paměti.