Hučín byl před lety obviněn a obžalován z několika trestných činů. Byl podezřelý z toho, že v 90. letech, kdy pracoval v BIS, podněcoval levicový extremismus, aby mohl na jeho hrozbu upozornit. Soudy jej však osvobodily.

Hučín na státu v žalobě vymáhá dva milióny korun za nemajetkovou újmu způsobenou trestním řízením. Také chce více než 200 tisíc korun jako náhradu ušlého zisku za údajně nezákonný roční pobyt ve vazbě, protože v té době nemohl pracovat. Náhradu nemajetkové újmy požaduje Hučín za celé trestní řízení, které bylo podle něho zahájeno nezákonně, a navíc trvalo přes šest let, tedy neúměrně dlouho.

Ministerstvo s žalobou nesouhlasí. Podle právní zástupkyně úřadu se neprokázalo, že byl v době uvalení vazby zaměstnaný, z BIS byl prý propuštěn již předtím. Ministerstvo tak nesouhlasí s tím, že mu pobytem za mřížemi vznikla materiální škoda v podobě ušlé mzdy.

Úřad nechce platit ani náhradu nemajetkové újmy v požadované výši, kterou považuje za přemrštěnou. Délka řízení byla podle ministerstva přiměřená okolnostem případu, nezákonné prý nebylo ani rozhodnutí o konání neveřejného hlavního líčení.