"Je moc pěkné, že se město rozhodlo k odklonu od tradiční světské poutě k pouti více duchovní. Naštěstí přálo i počasí," řekl ČTK jeden z návštěvníků Antonín Líha.

V bazilice sv. Václava byly vystaveny i světcovy ostatky, které tam byly na jeden den převezeny z Pražského hradu. Duchovní ráz akce doplnily i dvě menší bohoslužby. Svatému Václavovi věnovali pořadatelé mši, která začala již v časných ranních hodinách v bazilice sv. Václava. Na ni ve 14:00 navázala bohoslužba v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Oba kostely byly pak otevřeny k prohlídkám za doprovodu průvodců. Na programu největší české pouti k uctění národního patrona, svatého Václava, byly i koncerty populárních skupin v čele s Českým srdcem. Večer se nad městem rozzáří ohňostroj.

Program národní pouti skončí v neděli v 16:00 slavnostním koncertem v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Vystoupí zde houslový virtuóz Jaroslav Svěcený