Skutečnost, že úspěšnému zvládnutí půlročního předsednictví Radě EU přikládají Češi velký význam potvrdil vedle lednového i nynější únorový průzkum. Za jeden z nejdůležitějších úkolů kabinetu považuje nyní zvládnutí předsednictví 72 procent Čechů, v lednu to bylo 74 procent.

Za důležité považují předsednictví sympatizanti všech parlamentních stran, ponejvíce stoupenci koalice, ale i nadpoloviční většina příznivců KSČM.

Informace o tuzemském předsednictví sleduje se zájmem 48 procent respondentů, 37 procent lidí má zároveň pocit, že jsou o předsednictví dostatečně informováni. Informovanost se oproti lednovému průzkumu zvýšila o 13 procentních bodů.

Nejméně informací o průběhu českého předsednictví a nejmenší zájem o tyto informace mají podle svých slov lidé ve věku 18 až 29 let, naopak lidé nad 60 let sledují tyto zprávy se zájmem a častěji.