„Velmi rozhodně se připojuji k těmto i dalším protestům vedení i Akademického senátu Univerzity Karlovy a rozhodně odmítám přípravy překvapivě nedemokratického postupu vlády vůči vysokým školám. Žádám, aby vláda přehodnotila své záměry, které by omezovaly akademickou svobodu a podvazovaly svobodný akademický život, který má v naší zemi dlouhou tradici,“ napsal na svých stránkách kardinál.

Dodal, že odmítavě se k záměru ministerstva školství připojila i Katolická teologická fakulta UK v Praze.

Univerzity se bouří

Univerzity materiálu vytýkají hlavně, že nedostatečně řeší ekonomickou situaci humanitních oborů. Reforma počítá kromě zavedení školného také s vytvořením systému studentských půjček a se změnami ve samosprávách univerzit. Současné znění Bílé knihy se hlavně kvůli školnému nelíbí ani lidovcům a ČSSD.

Lidovecké výtky však Liška označil za nedorozumění, koaliční partner podle ministra neměl dostatek informací o fázi rozpracování zákona. Pokud nebude Liška chtít na vypracování věcného záměru zákona s univerzitami spolupracovat, chystají se akademici projevit svou nevoli veřejně.