Prezident se po poklesu, který zaznamenal koncem loňského roku, znovu vrátil do čela žebříčku důvěryhodnosti ústavních institucí. V únoru mu důvěru vyslovilo 67 procent respondentů. Oproti loňskému prosinci si tak polepšil o sedm procentních bodů.

Zlepšila se i důvěra občanů ve vládu premiéra Mirka Topolánka, jíž v únoru důvěřovalo 32 procent dotázaných (v prosinci 27 procent). Polepšila si i Sněmovna, které věří 26 procent Čechů a Senát, jemuž důvěřuje 29 procent respondentů.

O poznání větší důvěře se těší krajská a zejména obecní zastupitelstva. Vedení krajů důvěřuje 48 procent Čechů, obecnímu zastupitelstvu dokonce 65 procent dotázaných.

Ze sociologického hlediska vykazuje důvěra prezidentovi i vládě podobné rysy. Oběma ústavním institucím častěji důvěřují mladší, vzdělanější lidé, oslovení s dobrou životní úrovní a vyššími příjmy a potenciální voliči ODS. Naopak podprůměrná důvěra je patrná především mezi dotázanými se špatnou životní úrovní, lidmi staršími 60 let a příznivci ČSSD a KSČM.

Dlouhodobě nízká je spokojenost Čechů s tuzemskou politickou situací. V únoru ji kladně hodnotilo 12 procent respondentů, oproti tomu nespokojenost vyjádřilo 57 procent lidí. Ani spokojeno ani nespokojeno se cítí být 28 procent Čechů.