Součástí novely jsou i pozměňovací návrhy na změny obou sazeb DPH. Poslanec ODS Vlastimil Tlustý navrhl, aby došlo ke snížení základní sazby daně z přidané hodnoty z 19 na 15 procent.

Tlustého kolega Petr Pleva naproti tomu navrhl zvýšit dolní sazbu z devíti na 15 procent. Kdyby tedy jejich návrhy parlament schválil, platila by jediná sazba DPH ve výši 15 procent.

Šéf poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka zase navrhl, aby došlo ke snížení dolní sazby DPH z devíti na šest procent. Sobotka počítá s úpravou sazby na dobu dvou let v mezidobí 2010 a 2011.

O všech vznesených návrzích i o celé novele budou poslanci hlasovat na některé z příštích schůzí. Nejbližší řádná schůze by měla začít 17. března.

Pokud poslanci novelu schválí, dostane ji k projednání Senát a poté k podpisu prezident republiky. Rozpočtový výbor navrhl, aby platila ode dne vyhlášení.