"Tato kontrolní akce navazuje na dvě předcházející prověrky agentury z let 1995 a 1996. Vzhledem k postupné realizaci řady změn zaměřených na zvýšení bezpečnosti elektrárny nyní tým MAAE detailně prověří nově aktualizované modely pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti současného provozu elektrárny," řekl v pátek Právu její mluvčí Milan Nebesář a poznamenal, že zahraniční inspektoři budou na Temelíně pracovat dva týdny.

Nebesář v této souvislosti připomněl, že původní bezpečnostní modely byly zpracovány oddělením pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti v letech 1993 až 1996 společně s americkou firmou NUS a Ústavem jaderného výzkumu Řež. V letech 2001 až 2003 pak byly aktualizovány pro současný projektový stav bloků.

Druhý blok o víkendu odstaví

"Výsledkem nových modelů pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti je například šestinásobné snížení frekvence výskytu události spojené s poškozením aktivní zóny reaktoru, to znamená zvýšení úrovně bezpečnosti elektrárny. Tato hodnota je ve většině případů lepší nebo srovnatelná s řadou tlakovodních reaktorů po celém světě. Odborníci dále prověří i to, jak provozovatel v uplynulých 7 letech naložil s doporučeními a návrhy předešlých kontrolních prověrek z let 1995 a 1996," konstatoval Nebesář.

Zatímco první blok Temelína pracuje na 100 procent, druhý blok čeká od soboty čtyřdenní odstávka, kterou technici využijí k údržbě. "Je to dlouhodobě plánovaná a připravovaná akce, při které budou kromě běžné údržby odstraněny drobné netěsnosti na klapkách topné páry v nejaderné části elektrárny," vysvětlil Nebesář. Do rozvodné sítě by měl být druhý blok znovu připojen v úterý 30. září.