"Protizákonné zveřejňování policejních a jiných odposlechů před jejich soudním projednáním významně zkracuje a ohrožuje práva nevinných občanů. Jen soud může říci, zda odposlech přispěl k odhalení případné trestné činnosti či nikoli. Tuto roli v demokratickém státě nemůže nahrazovat kdokoli jiný, tím méně různí senzacechtiví novináři," napsal prezident v dopise.

Ilegální zveřejňování odposlechů podle hlavy státu pouze zvyšuje "poptávku" po produktech policejní metody, kterou prezident považuje spornou, stejně jako jakékoliv další snahy státních i soukromých organizací vstupovat do soukromí občanů, případně je omezovat.

DOKUMENT: Text dopisu Václava Klause Syndikátu novinářů

Podle Klause není schválená novela neústavní, není proto důvod ji poslancům vracet. Je možné, že novela zákona by nakonec mohla skončit u Ústavního soudu. Zelení již oznámili, že předloží návrh zákona, který by zákaz zveřejňování odposlechů zrušil.

Proti nedávnému schválení novely se vedle Syndikátu vyslovili i šéfredaktoři řady českých periodik i mezinárodní organizace Reportéři bez hranic.