Jako nejčastější důvody pro přijetí smlouvy uvádějí lidé stanovení pravidel fungování EU a také skutečnost, že Česká republika je členem Unie. Nejčastějším důvodem pro neschválení byla pro dotázané ztráta suverenity České republiky.

Podle 38 procent lidí se případným přijetím smlouvy nic nezmění. Pětina respondentů má za to, že dojde ke zlepšení postavení ČR v rámci EU a podle 15 procent lidí se toto postavení zhorší.

O dění ohledně Lisabonu se zajímá 27 procent lidí, zatímco 71 procent respondentů se o toto problematiku nezajímá. Dalších  37 lidí nemá na věc názor.

V delším časovém horizontu se také potvrzuje již dříve naznačený trend pozvolného růstu znalosti pojmu Lisabonská smlouva. Alespoň matné tušení má o tomto dokumentu 83 procent lidí.

Pocit informovanosti o dění ohledně Lisabonské smlouvy je poměrně nízký - pětina lidí (21 procent) uvádí, že má dostatek informací, naopak 73 procent respondentů deklaruje jejich nedostatek.