SÚKL reagoval na podnět, že některé lékárny díky nevybírání regulačních poplatků zvýšily marži. SÚKL prověřoval, zda středočeské lékárny nejvyšší povolenou marži nepřekračují. V tom pochybení neshledal.

"Při kontrole lékáren v Benešově, Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami se ze strany lékáren neprokázalo pochybení. Z důvodu stoprocentního nárůstu agendy se však zkracuje doba výdeje, to má za následek snížení množství poskytovaných informací jednotlivým pacientům," řekla mluvčí Veronika Petláková.

Kontroloři prověřovali rovněž platnost registrace lékárny, výdej léčiv, poskytování informací pacientům, vedení dokumentace, dodržování podmínek uchovávání léčiv, kusovou kontrolu léčiv či dodržování zásad přípravy léčiv.

Ostatní lékárny se obávají krachu

Lékárně, která by nesplňovala podmínky dané zákonem, by hrozila pokuta o výši až jednoho miliónu korun.

Středočeský kraj hradí zdravotnické poplatky za pacienty od ledna, v únoru se k němu přidaly ostatní kraje s výjimkou Prahy navzdory nesouhlasu České lékařské komory a Grémia vlastníků lékáren.

Lékárníci varovali, že lékárnám v blízkosti krajských zařízení výrazně ubylo pacientů, ekonomické ztráty mohou vést až ke krachu těchto lékáren. Svých peněz se chtějí lékárníci domoci soudně. Grémium podalo žalobu na středočeské lékárny a je připraveno obrátit se i na evropský soud.