Problém se týká zejména Vietnamců, Mongolů, ale i Ukrajinců a dalších národností ze zemí mimo Evropskou unii. Vietnamců je zde legálně kolem 55 tisíc, další tisíce jsou zde ilegálně.

Reálně začíná hrozit, že značná část z nich skončí jako žebráci na ulici, jako pracovníci šedé ekonomiky či v síti zločineckých gangů. První náznaky, že se tak již děje, potvrzuje stále větší výskyt různých pěstíren marihuany, kde mezi podezřelými jsou často především Vietnamci.

Do země přišli zahraniční dělníci s vidinou výdělku. Aby získali letenku či pracovní povolení, zadlužili se a nyní nemají ani na cestu domů. Cizí pracovníci často nemají ani zdravotní, ani sociální pojištění. Agentury, které je do Čech či na Moravu přivezly, se k nim v lepším případě nechtějí znát.

Hájit zájmy zahraničních dělníků je přitom za situace, kdy jsou ohrožena pracovní místa i tuzemských zaměstnanců, politický problém. Stát, který umožnil zahraničním pracovníkům přijet bez problémů do země, by se měl také postarat o možnost důstojného návratu, říká šéf největší odborové centrály ČMKOS Milan Štěch.

Mohli by získat bonus až 500 eur

Pro odbory jsou ale samozřejmě na prvním místě čeští zaměstnanci. Stejného názoru je i první místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Problém s cizinci, kteří masově ztrácejí v České republice zaměstnání, si uvědomuje i vláda. Ministerstvo vnitra už připravuje návrh, aby stát cizincům, kteří přišli do České republiky v době, kdy na ně čekaly firmy s otevřenou náručí, přispěl na cestu domů, a to formou úhrady letenky, se kterou by mohli získat bonus až 500 eur.

To je rozumný náklad, shodují se analytici, protože cesta i s bonusovým příspěvkem přijde stát nakonec laciněji, než setrvání cizinců v republice.

Řada zahraničních pracovníků ale zpět domů nechce. Pro dělníky z některých asijských zemí je i špatná sociální situace v Česku lepší než pobyt v rodné zemi.
Cesta zpět je často uzavřená i pro Vietnamce. Jednak se doma zadlužili, aby měli na cestu, čekají je rodiny, které byly na jejich příjmech závislé. Navíc jejich hrdost jim neumožňuje přiznat, že jsou v Česku na mizině.

Jaká opatření jsou ve hře
Vymezit okruh prací, které agentury práce nebudou moci zprostředkovávat formou dočasného přidělení k výkonu práce.
Stanovit aktuální potřeby české ekonomiky pro dovoz pracovní síly ze zahraničí, které se zohlední při udělování zelených karet.
Omezit udělování víz nad 90 dnů za vybranými účely, včetně celkového zpřísnění podmínek pro vydávání víz a dlouhodobých pobytů.
Cizinci nebude možné povolit pobyt na území ČR za účelem účasti v právnické osobě, pokud nebude statutárním orgánem této právnické osoby.
Důsledně prověřovat všechny náležitosti žádostí o udělení víza za účelem podnikání.
Cílené kontrolní akce zaměřené na odhalování cizinců bez platného pobytového oprávnění
Nucené návraty cizích státních příslušníků, kteří nevyužijí nabídky dobrovolného návratu a setrvají v ČR v rozporu s pobytovými předpisy
Povinnost zaměstnavatelů, případně agentur práce, podílet se na řešení situace cizinců, kteří se ocitli bez pracovního uplatnění a dostávají se tak do nelegálního postavení.