Nepomohla ani argumentace nálezu Ústavního soudu, který nedávno zrušil rozsudky soudu, které odmítly rodině vydat Schwarzenberskou hrobku v Domaníně u Třeboně. Jejím vydáním prý soud nebránil majetková práva Pezoldové, ale její právo na soukromý život garantované listinou základních práv a svobod.

Právní zástupce Pezoldové Viktor Rossman nevyloučil, že rodina podá dovolání k Nejvyššímu soudu. Může však zvolit i druhou cestu. Městský soud totiž žalobě vyhověl zrušením části prvoinstančního rozsudku.

Nižšímu soudu uložil znovu přezkoumat, zda paláce nebyly součástí majetku Adolfa Schwarzenberga v době jeho smrti.

Dědicové, kterými jsou Pezoldová a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, by se v případě úspěchu mohli o majetek ucházet v rámci dědického řízení. To probíhá u Nejvyššího soudu.