Podklady pro zprávu byly získány při návštěvě dvou psychiatrických klinik a dvou českých věznic. Výbor uvedl, že praxe "obnáší prvky degradujícího zacházení“. Celá zpráva o kastraci sexuálních násilníků v ČR bude zveřejněna v březnu.

"Chirurgická kastrace je znetvořením, nevratným zákrokem a nemůže být považována za lékařsky nutnou v případě vykonání na sexuálních delikventech,“ uvádí se ve zprávě. "Zásah zbavuje osobu plodnosti a má závažné fyzické i psychické důsledky.“

Sporná dobrovolnost

Zpráva navíc pochybuje o tom, zda je kastrace skutečně vykonána na základě svobodného rozhodnutí delikventa bez jakéhokoli nátlaku a zda je kastrovaný dostatečně informován.

"Jak jsme zjistili při návštěvě, situace může vyústit v to, že se pacienti a vězni se zákrokem spíš smíří, než aby s ním souhlasili, neboť jsou přesvědčeni, že je to jediný možný způsob, jak se vyhnout nekonečnému věznění,“ konstatuje zpráva.

Výbor Rady Evropy vyjádřil své obavy nad použitím kastrace už v červenci 2007. Británie, Francie a Polsko už přešly k testování chemoterapie u usvědčených sexuálních delikventů, zejména pedofilů. Výbor tehdy zdůraznil, že k chirurgické kastraci lze přistoupit jen na základě svobodného souhlasu dotčeného, což je podle něho stěží možné, je-li mu dáváno na výběr mezi kastrací a doživotním pobytem v psychiatrické léčebně.

Sexuolog a Stehlíková kastraci obhajují

Bývalá ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková (SZ) ale o zákazu kastrací neuvažovala. Podle ní měla v určitých případech smysl.  "Je to jedna z alternativ pomoci těmto lidem," vyjádřil se ke kastraci sexuolog Martin Hollý z Psychiatrické léčebny Bohnice. Podle něj lékaři odrazují od zákroku pacienty, u kterých je podezření, že by chtěli kastraci podstoupit jen kvůli propuštění z léčebny. Kvalita života se prý po zákroku u mnohých zlepšila, protože ustoupily nutkavé sexuální fantazie.

Kastraci nemůže soud v Česku násilníkovi nařídit, jen doporučit. Podle zákona s ní musí delikvent souhlasit a sám si podat žádost. Některé případy však ukazují, že se lidé ke kastraci rozhodují pod velkým tlakem.

Od roku 2000 bylo v ČR chemicky kastrováno 300 pacientů. Padesáti byly odňaty genitálie. Ročně se kastruje maximálně deset lidí. Zaznamenány však byly i případy, kdy se delikventi dopouštěli násilné trestné činnosti i po kastraci.

Kritika podmínek života deviantů ve věznicích 

Výbor RE také kritizoval podmínky držení a léčby některých sexuálních deviantů, především ve věznici Valdice. Česká vláda v odpovědi slíbila přijmout opatření k nápravě těchto nedostatků, uvedl tiskový odbor RE.