Ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) na tiskové konferenci prohlásil, že Klaus nepodal pro svůj postoj vysvětlení a že otálení s podpisem poškozuje prestiž České republiky.

"Nevím, jak probíhá komunikace uvnitř vlády, jíž je pan Bursík místopředsedou, a Strany zelených, za niž je Karel Schwarzenberg ministrem. Faktem je, že prezident republiky Václav Klaus Římský statut zatím neratifikoval z důvodů vážných právních nesrovnalostí," odpověděl Ochvat na výzvu Bursíka, aby Klaus nebránil ratifikaci, pro níž nemá důvod.  

Spousta otázek, málo odpovědí

Prezident podle Ochvata požádal již v prosinci Schwarzenberga o vysvětlení jeho pochybností týkajících se tzv. Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Ministrova odpověď však na Hradě vzbudila další otázky.

"Následně na jejich základě prezident dopisem z 21. ledna navrhl panu ministrovi a vládě několik způsobů, jak vzniklou situaci řešit," píše Ochvat s tím, že tímto dopisem korespondence mezi Hradem a Černínem skončila.

Klaus našel dvě řešení

Klaus zpochybňuje především fakt, že je Římský statut Mezinárodního trestního soudu v souladu s českým ústavním pořádkem. Ve svém dopise vládě a Schwarzenbergovi navrhl dvě možnosti řešení.

Tou první je přijetí takové změny ústavního pořádku, která by skutečné či domnělé rozpory odstranila. Druhou pak je závazné rozhodnutí Ústavního soudu, zda Římský statut v rozporu s ústavním pořádkem skutečně je, nebo zda uvažované rozpory jsou jen domnělé a jsou dostatečně eliminovány - v případě rozporu by bylo třeba před ratifikací změnit Ústavu.