"Evropský parlament se obává, že návrhy českého předsednictví považovat děti za 'plnohodnotnou alternativu profesního života' směřují k tradičnímu rozdělení práce mezi muže a ženy, to jest k tradičnímu pojetí, kdy je muž pracovníkem na plný úvazek a o jeho osobní potřeby se starají 'neviditelné ruce' (žena), které pečují o dům a rodinu," stojí ve zprávě.

Parlament žádá Radu EU, jíž ČR jako předsednická země šéfuje, aby vyvinula co největší úsilí k dosažení cílů týkajících se péče o děti. V nich si blok v roce 2002 stanovil, že by měl být do roku 2010 v členských státech k dispozici nějaký typ zařízení (třeba jesle či školky) pro 33 procent dětí do tří let a pro 90 procent dětí mezi třemi lety věku až po věk nástupu do základní školy.  

Evropská unie státům přikazuje, kolik jeslí by měly mít. (VIDEO: TV Prima)

Češi si do péče o děti nechtějí nechat mluvit

"Předsednictví se pouze snaží nastartovat debatu o jejich možné revizi. Důvod je prostý. Barcelonské cíle byly schváleny v roce 2002 bez účasti nových členských států," uvádí se ve víkendovém českém prohlášení.  

Péče o nejmenší děti je podle českého předsednictví věcí jednotlivých členských států sedmadvacítky a není v kompetenci EU. "Státy zde vykonávají svou svrchovanou moc. Není proto možné vyžadovat jejich faktické plnění," řekla mluvčí českého ministerstva práce a sociálních věcí pro předsednictví EU Jana Říhová. Podle ní navíc většina unijních států včetně Česka tyto cíle neplní a ani nenaplní. České předsednictví proto chce o péči o malé děti otevřít debatu.