Premiér Vladimír Špidla netajil své uspokojení. "Jsem přesvědčen o tom, že je správné, aby (reforma) byla schválena v dohodnuté podobě," řekl. Opoziční snahy zablokovat projednávání některých zákonů označil za obstrukci. Do jednotné hlasovací mašinérie koalice nezapadl jen předseda sněmovního hospodářského výboru Josef Hojdar (ČSSD). Když se rozhodovalo o osudu řady návrhů na zamítnutí zákonů, tak se velmi často zdržel hlasování. To sice nijak opozici nepomohlo, protože Hojdar svou přítomností zvyšoval počet hlasů nutných pro zamítnutí zákonů, ale dal tím najevo, že s některými návrhy reformy nesouhlasí.

Hojdar: Když šetřit, tak všude

Hojdar může například potopit koaliční návrh na snížení daně z převodu nemovitostí z pěti na tři procenta. Hojdar ve středu navrhl výši sazby zachovat. "Když říkáme, že musíme za každou cenu šetřit, tak bychom na druhé straně potom vyhodili čtyři miliardy korun oknem," řekl Právu Hojdar. Ministr Sobotka zatím žádné korekce v tomto návrhu dělat nechce. "Předpokládám, že koaliční poslanci budou hlasovat tak, jak byl předložen vládou," reagoval na výrok Hojdara Právu.

Druhou záležitostí, s níž by se Hojdar podle svých slov "jen těžko smiřoval," je snížení nemocenské v první třech dnech nemoci. Hojdar podpořil požadavek odborů a navrhl ponechat první tři dny v současné výši. To vyprovokovalo unionistického poslance Mariana Bielesze k předložení pozměňovacího návrhu, podle něhož by se první tři dny marodění naopak nehradily vůbec: "Nemocenská by se měla poskytovat až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti," řekl Bielesz. Podle něj je velká část nemocenských "zcela neoprávněných, ba podvodných, zneužívajících náš systém zdravotního pojištění."

Celkově v rozpravě padlo poměrně málo pozměňovacích návrhů. Důvodem je, že například členové rozpočtového výboru se domluvili, že nebudou nad rámec stanoviska výboru podávat další návrhy. V některých případech však i tato domluva byla porušena. Například komunisté přednesli návrh na zavedení pátého daňového pásma pro lidi s nejvyššími příjmy. Doporučili také valorizovat odečitatelné položky.

Ženy s dětmi do penze od 59 let do 62 let

Vláda splnila slib, který dala v posledních dnech odborům, a prostřednictvím Milady Emmerové (ČSSD) předložila návrh, aby ženy s dětmi odcházely do důchodu dříve než muži a bezdětné ženy. Podle návrhu by tedy od roku 2013 odcházeli muži a bezdětné ženy v 63 letech, zatímco ženy s alespoň pěti dětmi v 59 letech, ženy se třemi nebo čtyřmi dětmi v 60 letech, ženy s dvěma dětmi v 61 letech a ženy s jedním dítětem v 62 letech.

I další pozměňovací návrh vychází vstříc odborům - i nadále by se do výše důchodu započítávalo středoškolské studium lidem, kteří studovali před 1. lednem 1996. Vláda rovněž navrhuje ústupek, aby dočasně kráceného předčasného důchodu - který se má jinak zrušit - by i nadále mohli odcházet za současných podmínek invalidní spoluobčané. Předloha počítá také s tím, že živnostníkům se zvýší odvody na důchodové a zdravotní pojištění.

Střet kvůli zákonu o sociální potřebnosti

K výměně názorů došlo mezi komunistickým poslancem Antonínem Zralým a ministrem práce a sociálních věcí Zdeňkem Škromachem nad novelou zákona o sociální potřebnosti. Ta se snaží donutit dlouhodobě nezaměstnané občany závislé na sociálních dávkách, aby se i sami snažili sehnat zaměstnání a nespoléhali pouze na úřad práce.

"Občanům, kteří nemají práci, je ukládána povinnost prokazovat aktivní osobní snahu získat zaměstnání, což jde nad rámec zákona o zaměstnanosti," uvedl Zralý. "Povinností každého, kdo je práceschopný, by mělo být práci si hledat. Pak mu samozřejmě stát může pomoci," opáčil Škromach.

Odboráři na tribuně

Jednání z galerie přihlíželi i odboráři. Jejich přítomnost nepovažuje premiér Vladimír Špidla za nátlak. "Veřejná kontrola je součást parlamentarismu, a to zcela zásadní," prohlásil Špidla. Odboráři nechtěli průběh rozpravy podrobněji komentovat, ale někteří byli nespokojeni s tím, že mnohé jejich návrhy poslanci nepředložili. Například nikdo z poslanců nepřišel s s tím, aby daně z příjmů firem klesaly pomaleji, než navrhla vláda.