Nokia hodlá normu ve Finsku prosadit z důvodu úniků ekonomických a technologických tajemství. Společnost se zasazuje o to, aby mohla u svých zaměstnanců zjišťovat kdo, kdy a komu e-mail posílal, a současně zjišťovat velikost příloh. Pokud by zaměstnavatel v České republice přišel s tímto konkrétním požadavkem, bylo by to možné již nyní. 

„Zaměstnavatel samozřejmě nemůže vstupovat do obsahu emailové pošty zaměstnance, ale může kontrolovat na jakou adresu poštu odesílá,“ řekla Novinkám tisková mluvčí ÚOOÚ Hana Štěpánková. Stejný princip platí podle Štěpánkové i v případě telefonních hovorů.

„Touto kontrolou zaměstnavatel nevstupuje do žádných osobních údajů,“ dodala Štěpánková. "Samozřejmě by však bylo potřeba znát přesné znění dotyčné normy," doplnila mluvčí s tím, že "není jasné, zda by společnost byla schopna tímto způsobem zabránit úniku informací, který je důvodem pro vznik zákona".

Přístup k soukromému e-mailu může být v práci zakázán

Pokud by zaměstnanec odesílal zprávy ze soukromé e-mailové adresy, mělo by to být dle Štěpánkové ošetřeno smluvně.

„Bude-li ve smlouvě řečeno, že zaměstnanec nesmí v pracovní době vstupovat do své soukromé pošty, je zcela jasné, jaké jsou jeho povinnosti a co se mu nepovoluje,“ doplnila Štěpánková. Je pak pouze na zaměstnanci, zda na tyto podmínky přistoupí a práci přijme, či nikoliv.