"Naším záměrem je maximálně zefektivnit práci soudů. Další navyšování počtu soudců nemá smysl. Jedinou možností je změna zastaralého a dnes již nevyhovujícího způsobu práce na soudech," uvedl Pospíšil.

Ministerstvo si na rozdíl od předchozích let nestěžuje na akutní nedostatek soudců. Prezident Václav Klaus jich jen za loňský rok nově jmenoval 66. Soudy však musí řešit i úkoly, o nichž dříve nerozhodovaly.

Takzvané soudní minitýmy, které vznikají od loňska, slouží právě k tomu, aby soudy dokázaly zvládnout větší objem práce, aniž by nadměrně narůstal počet soudců. Skládají se ze soudce, odborného asistenta, který soudci pomáhá vyřizovat rutinní věci, a z administrativního pracovníka, jenž má na starosti oběh soudních spisů. Zatím jich funguje zhruba stovka, letos Pospíšil počítá se zdvojnásobením jejich počtu.

Do věznic by se mělo vejít více odsouzených

V rámci pokračující elektronizace justice ministerstvo na jaře zpřístupní na internetu záznamy z úředních desek jednotlivých soudů. Smyslem novinky je, aby lidé nemuseli chodit až na soudy zjišťovat, zda a jak soudy jejich věc řešily.

Z právních předpisů je pro ministerstvo prioritou občanský zákoník, který v pátek začala projednávat legislativní rada vlády. Příští týden ministerstvo představí návrh novely insolvenčního zákona, který má přispět k tomu, aby byl u podniku, který se dostane do existenčních problémů, vytvořen prostor k jeho oddlužení.

Ve vězeňství chce ministerstvo vytvořit zhruba 1000 nových míst pro vězně ve stávajících vězeňských zařízeních.